Z Misterium wśród samorządowców

Dzięki uprzejmości miesięcznika „Wspólnota”, DVD i materiały informacyjne dotyczące Misterium i były rozprowadzane również podczas Kongresu 20-lecia Samorządu Terytorialnego, któremu towarzyszyły Zgromadzenia Ogólne korporacji samorządowych. Impreza ta odbyła się w Poznaniu w dniach 08-09 marca 2010 r.

DVD

Misterium Męki Pańskiej - wydanie dwupłytowe

Książka oraz dwupłytowe wydanie Misterium Męki Pańskiej stanowi podsumowanie dziesięciu edycji widowiska.

ZAMÓW ZOBACZ TRAILER

 

DEDYKACJA 2018