Światło

Misterium Męki Pańskiej odbywa się w plenerze, z widokiem na centrum miasta. Jednakże rozpoczyna się już po zapadnięciu zmroku i rozgrywa w ciemnościach, co pomaga widzom w odbiorze i skupieniu uwagi na występujących postaciach i wydarzeniach. Poszczególne sceny oświetlane są blaskiem lamp, podobnie jak w teatrze scenicznym, potęgując wyjątkowy nastrój spektaklu.

Wśród stosowanego oświetlenia znajdują się najnowszej generacji reflektory teatralne do pracy plenerowej, niewymagające dodatkowych ramp, które mogłyby przeszkadzać widzom, oraz światła laserowe.

Niektóre sceny, m.in. wjazd do Jerozolimy, Drogę Krzyżową czy Zmartwychwstanie, iluminują wojskowe reflektory lotnicze APM o mocy 30 kW. Drogę Krzyżową rozświetla ponadto 300 pochodni podtrzymywanych przez otaczających ją szpalerem harcerzy z hufców poznańskich.

DVD

Misterium Męki Pańskiej - wydanie dwupłytowe

Książka oraz dwupłytowe wydanie Misterium Męki Pańskiej stanowi podsumowanie dziesięciu edycji widowiska.

ZAMÓW ZOBACZ TRAILER

 

DEDYKACJA 2018