MOJE MISTERIUM

Magdalena Szymańska (służba harcerska ZHR)

8 kwietnia, to jest w pierwszą rocznicę pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II, na poznańskiej Cytadeli odbyło się Misterium Męki Pańskiej - największe tego typu widowisko w Europie. Misterium zatytułowane "Ojcu... z miłością" zostało już po raz siódmy zorganizowane przez salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie "Don Bosco". Planowaną godziną na początek Misterium była 20, jednak organizatorom zależało na tym, by odbywało się, gdy już mrok obejmie Poznań - dlatego rozpoczęło się pół godziny później. Cytadelę wypełniła wspaniała muzyka. Zabił Dzwon Pokoju i przez podest dzielący publiczność na dwie strony wszedł wśród wiwatujących tłumów Jezus (Ziemowit Howadek). Gra aktorów była kapitalna. Każdy gest - zarówno biczującego żołnierza, cierpiącego Jezusa, jak i drwiącego Heroda - był precyzyjny, przejmujący i wymowny. Całe Misterium wiernie przedstawiło znaną z Ewangelii Pasję. Warto jednak zwrócić uwagę na scenę Wieczerzy, Zmartwychwstania oraz poświęconą Ojcu Świętemu scenę finałową. Podczas Ostatniej Wieczerzy harcerze rozdali chleb zgromadzonym widzom - bochenki były łamane i podawane z rąk do rąk. Było to niejako symboliczne i wzruszające włączenie publiczności w tworzenie Misterium - poprzez łamanie i podanie chleba każdy mógł uczestniczyć w Pasji, być jak uczeń Mistrza, któremu ten podaje chleb i Nowe Przykazanie. Ta miłość pięknie została zobrazowana w scenie Zmartwychwstania. Ponad tłumem pojawił się wciągnięty dźwigiem wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego. Z serca promieniowało na tłum światło. I wyszedł spod tego wizerunku, w pięknych nowych szatach, Zmartwychwstały Chrystus. A na przeciwko Niego kroczyła Matka Boża, by wziąć w objęcia umęczone zmartwychwstałe ciało. Wtem rozległ się głos Jana Pawła II - jakby z nieba: Zanim stąd odejdę proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. I pojawił się Ojciec Święty - szedł i błogosławił nam. Aż doszedł wprost w ramiona Matki Najświętszej i Jezusa - swego Pana i Mistrza. Wierzymy, że właśnie taka scena, tylko o stokroć piękniejsza, wydarzyła się 2 kwietnia 2005 roku, gdy stało się to, co stać się musiało, bo - jak mówią słowa piosenki Arki Noego - "Rodzimy się, by wiecznie żyć." Jan Paweł Wielki szedł, a przed nim Księga Bożego Słowa, która ostatecznie się zamknęła, za nim zaś podążali tancerze symbolizujący wiatr Ducha Świętego.

"Amen powiedziałeś drogę pokonałeś Wicher z nieba wieje znowu mam nadzieję"

DEDYKACJA 2019Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?