MOJE MISTERIUM

Adam

Chciałbym podzielić się kilkoma moimi refleksjami na temat tegorocznego Misterium 2008, które było pierwszym, w którym mogłem uczestniczyć.

Całość zaczyna się, jak wiadomo, Mszą Św. u księży Salezjanów.

Liturgia z udziałem aktorów, sprawowana przez 12 kapłanów była szczególna także ze względu na kazanie wygłoszone przez Celebransa. Kazanie o konieczności uwierzenia w prawdziwą Mękę Chrystusa, będącą wyrazem wielkiej Miłości Boga do człowieka, do przyjęcia Bożego zbawienia i o potrzebie naszego bycia chrześcijaninem p r a w d z i w i e, każdego dnia. Piękne i wzniosłe, głęboko uderzające kazanie.

Potem, po przejściu pod Dzwon Pokoju, rozpoczęło się widowisko. Trudno opisać te kilka scen (Sanhedryn, pałac Piłata, Wieczernik, Golgotę), które były przygotowane, by oddać ich dobrą "widzialność" ale nie monumentalizm.
Całość robiła wielkie wrażenie. Specyficzne to przedstawienie, bo głosy są wcześniej nagrane i odtwarzane z głośników, a aktorzy tylko grają na scenie, przez to jest to bardzo plastyczne, teatralne, marionetkowe wręcz. Ale nie ujmuje to niczego.

To, co najbardziej chciałbym podkreślić, to wewnętrzna radość, że można usłyszeć, wybrzmiewające na całe miasto, słowa Chrystusa: "Jeszcze tylko chwilę jestem z Wami" albo "Syn Człowieczy musi zostać uwielbiony" czy też "Królestwo moje nie jest z tego świata". To wspaniałe, że wciąż jest tak mnóstwo ludzi, którzy sprawiają, że te wielkie słowa mogą wybrzmieć nad całą miejscową ziemią.

Wtedy między widzami wzbudza się niewiarygodna więź, więź jedności, a  to dzięki uczestnictwu w takim Misterium. I to jest wspaniałe.

DEDYKACJA 2019Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?