MOJE MISTERIUM

Waldemar

Duże wrażenie na mnie zrobiła scena z obrazem Jezusa miłosiernego.

Światło reflektora, które padało ze środka obrazu, skojarzyło mi się z promieniami Bożego miłosierdzia padającymi z wieży świątyni w Krakowie Łagiewnikach. O tych promieniach, rozchodzących się po całej Polsce i świecie, mówił Jan Paweł II w 2002 r. w Krakowie Łagiewnikach.

Wspaniałe było to, że tu w Poznaniu, na Cytadeli, mogliśmy mieć taki duży wspólny mianownik z Łagiewnikami.

Poruszyła mnie też scena ukrzyżowania.Dostrzegłem w niej jakby dwa światy:

1). świat duchowy, sięgający do głębi, mocno refleksyjny, dotykający istoty życia, który był "reprezentowany" przez Jezusa i

2). świecką rzeczywistość-żołnierzy wykonujących rozkaz, może niezastanawiających się nad tym, jakiej rzeczywistości dotykają.

Te dwa światy próbowałem sobie odnieść do dzisiejszych czasów i ten drugi świat przywiódł mi na myśl współczesną sekularyzację, odchodzenie od Kościoła, życie tak jakby Bóg nie istniał, życie czasami pozbawione głębszej refleksji, płytkie, skupione na doczesności w pogoni za pieniądzem, konsumpcyjne, życie wg płynięcia z prądem- bo "tak wszyscy robią"...Myślę, że warto by było , aby każdy widz misterium zapytał siebie, bardziej po której stronie tych dwóch światów funkcjonuje i co w związku z tym może w swoim życiu zmienić.

DEDYKACJA 2019Nabożeństwo
pierwszych
pięciu sobót miesiąca


Warunki nabożeństwa; co jest wymagane,
aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?